Việc làm Tư Vấn (468)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cần tuyển Chuyên viên môi giới ngoại tệ/ thu mua/ đầu tư thu nhập cao 10tr/ tháng

Cần tuyển Chuyên viên môi giới ngoại tệ/ thu mua/ đầu tư thu nhập cao 10tr/ tháng

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/12/2017
 : 25/12/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn chăm sóc dịch vụ thu nhập 5-7tr/ tháng không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tư vấn chăm sóc dịch vụ thu nhập 5-7tr/ tháng không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/12/2017
 : 25/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng (tư vấn & chăm sóc khách hàng) thu nhập 3.5 - 5.4tr/ tháng làm tại Đà Nẵng

Nhân viên văn phòng (tư vấn & chăm sóc khách hàng) thu nhập 3.5 - 5.4tr/ tháng làm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/12/2017
 : 25/12/2017
 Lương 3,500,000 - 5,400,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   3,500,000 - 5,400,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Cần gấp đi làm ngay nhân viên bán hàng thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Cần gấp đi làm ngay nhân viên bán hàng thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/12/2017
 : 22/12/2017
 Lương 4,800,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,800,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Cskh & Tư Vấn Làm Tại Văn Phòng thu nhập 5.5 - 7.5tr/ tháng tại TPHCM

Nhân Viên Cskh & Tư Vấn Làm Tại Văn Phòng thu nhập 5.5 - 7.5tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 5.5 - 7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 5.5 - 7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/12/2017
 : 19/12/2017
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2017
 : 21/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2017
 : 21/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên chăm sóc khách hàng thu nhập 5--8tr/ tháng làm việc tại

Nhân Viên chăm sóc khách hàng thu nhập 5--8tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/02/2018
 : 10/02/2018
 Lương 4,800,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,800,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm