Việc làm Tư Vấn (438)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân viên Tư vấn & Bán vé máy bay, tour du lịch.

Tuyển Nhân viên Tư vấn & Bán vé máy bay, tour du lịch.

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 : 
 Hạn nộp: 
17/04/2017
 : 17/04/2017
 Lương 4 - 7 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4 - 7 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV hành chính

NV hành chính

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/01/2017
 : 28/01/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV bán hàng

NV bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/12/2016
 : 24/12/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV kinh doanh

NV kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/07/2016
 : 10/07/2016
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV kinh doanh

NV kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2017
 : 25/03/2017
 Lương 500,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

NV TƯ VẤN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV kinh doanh

NV kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/07/2016
 : 10/07/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV kinh doanh

NV kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn khách hàng

Chuyên viên tư vấn khách hàng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2016
 : 31/07/2016
 Lương 7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV kinh doanh

NV kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất