Việc làm Tư Vấn (468)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển 2 nữ Telesales

Tuyển 2 nữ Telesales

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 4,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN ĐẶT LỊCH HẸN

NHÂN VIÊN ĐẶT LỊCH HẸN

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Hỗ Trợ Tư Vấn

Nhân Viên Hỗ Trợ Tư Vấn

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp Nhân viên Kinh Doanh Lương cao

Tuyển gấp Nhân viên Kinh Doanh Lương cao

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Tư Vấn Califonia Fitness

Nhân viên Tư Vấn Califonia Fitness

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2016
 : 15/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng

Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
 NHÂN VIÊN TRẢ LỜI VÀ CHỐT SALE TRÊN FACEBOOK (PART TIME CA TỐI)

NHÂN VIÊN TRẢ LỜI VÀ CHỐT SALE TRÊN FACEBOOK (PART TIME CA TỐI)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân viên Văn phòng Bảo Hiểm

Tuyển Nhân viên Văn phòng Bảo Hiểm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2016
 : 21/12/2016
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng tại Cửa Hàng

Nhân Viên Bán Hàng tại Cửa Hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/11/2016
 : 10/11/2016
 Lương 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm