Việc làm Tư Vấn (416)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Sales - NHÂN VIÊN KINH DOANH - SAVIC VIỆT NAM

Sales - NHÂN VIÊN KINH DOANH - SAVIC VIỆT NAM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên tư vấn môi trường - EJC

Nhân viên tư vấn môi trường - EJC

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales - NHÂN VIÊN KINH DOANH - Savic VN

Sales - NHÂN VIÊN KINH DOANH - Savic VN

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh điện lạnh

Nhân viên kinh doanh điện lạnh

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2016
 : 23/09/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

Nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 4,500,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/12/2016
 : 07/12/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng, tư vấn du học

Nhân viên văn phòng, tư vấn du học

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/05/2017
 : 01/05/2017
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sale - Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

Sale - Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/09/2016
 : 12/09/2016
 Lương 4,200,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,200,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chăm sóc khách hàng dịch vụ 3g

Nhân viên chăm sóc khách hàng dịch vụ 3g

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/02/2017
 : 12/02/2017
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales - Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính

Sales - Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/09/2016
 : 20/09/2016
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất