Việc làm Tư Vấn (368)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
[Sales] - Nhân viên chăm sóc khách - SKSD

[Sales] - Nhân viên chăm sóc khách - SKSD

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyen nhan vien ban hang khong can kinh nghiem

Tuyen nhan vien ban hang khong can kinh nghiem

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/03/2017
 : 11/03/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Khang Cát

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Khang Cát

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2016
 : 24/08/2016
 Lương 5,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Alpha

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Alpha

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Marketing] - Marketing - Nội Thất ZIP

[Marketing] - Marketing - Nội Thất ZIP

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sale] - NV kinh doanh ô tô - Mê Linh

[Sale] - NV kinh doanh ô tô - Mê Linh

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 3,500,000 - 3,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 3,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 [Sale] - Nhân Viên Kinh Doanh BĐS - Đông Hưng

[Sale] - Nhân Viên Kinh Doanh BĐS - Đông Hưng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 [Operator] - NV điều hành tour du lịch - CAFEJOBZ

[Operator] - NV điều hành tour du lịch - CAFEJOBZ

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/03/2017
 : 24/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Customer service] - Nhân Viên Chăm Sóc Da - Thiên Sứ

[Customer service] - Nhân Viên Chăm Sóc Da - Thiên Sứ

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sale] - Nhân viên kinh doanh - Thảo Ngọc
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm