Việc làm Tư Vấn (393)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Customer Service - Nhân viên tư vấn môi trường

Customer Service - Nhân viên tư vấn môi trường

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2016
 : 10/10/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sale] - Nhân viên bán hàng - Công ty Hòa Bình

[Sale] - Nhân viên bán hàng - Công ty Hòa Bình

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh BĐS được đào tạo

[Sales] - Nhân viên kinh doanh BĐS được đào tạo

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp

Chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - NHÂN VIÊN SALES PHONE

[Sales] - NHÂN VIÊN SALES PHONE

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên phụ bán hàng

[Sales] - Nhân viên phụ bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/03/2017
 : 27/03/2017
 Lương 3,400,000 - 4,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,400,000 - 4,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Marketing] - Nhân viên Marketing - Toàn Cầu

[Marketing] - Nhân viên Marketing - Toàn Cầu

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
[Sales] - Cần nhân viên tư vấn khách hàng - MTV co so kinh doanh

[Sales] - Cần nhân viên tư vấn khách hàng - MTV co so kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/02/2017
 : 08/02/2017
 Lương 3,800,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,800,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 1,000,000 - 1,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 1,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] -  Nhân viên tư vấn tài chính Bảo Hiểm Dai-ichi

[Sales] - Nhân viên tư vấn tài chính Bảo Hiểm Dai-ichi

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/09/1201
 : 19/09/1201
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm