Việc làm Tư Vấn (400)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển dụng nhân viên tư vấn làm việc tại văn phòng

Tuyển dụng nhân viên tư vấn làm việc tại văn phòng

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/07/2017
 : 04/07/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh (BĐS)

Nhân viên kinh doanh (BĐS)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn bán hàng (BĐS)

Chuyên viên tư vấn bán hàng (BĐS)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân Viên Telesales Tài Chính-Bảo Hiểm

Nhân Viên Telesales Tài Chính-Bảo Hiểm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Tại Văn Phòng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Tại Văn Phòng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Tư Vấn Bán Yến Sào

Nhân viên Tư Vấn Bán Yến Sào

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/01/2017
 : 05/01/2017
 Lương 4,400,000 - 5,100,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,400,000 - 5,100,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Kinh Doanh Căn Hộ Cao Cấp

Nhân viên Kinh Doanh Căn Hộ Cao Cấp

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh BĐS lương cứng + hoa hồng cao

Nhân viên kinh doanh BĐS lương cứng + hoa hồng cao

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/09/2016
 : 26/09/2016
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh dự án thiết bị an ninh

Nhân viên kinh doanh dự án thiết bị an ninh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Tư vấn Hệ thống khảo thí trực tuyến

Nhân viên Tư vấn Hệ thống khảo thí trực tuyến

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất