Việc làm Tư Vấn (438)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Tư vấn tài chính tại Quận Thanh Khê

Tư vấn tài chính tại Quận Thanh Khê

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2017
 : 15/02/2017
 Lương 5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Nhân viên Kinh doanh lương 7-10 triệu

Nhân viên Kinh doanh lương 7-10 triệu

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/05/2017
 : 28/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2017
 : 20/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH_KHỐI TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VPBANK

NHÂN VIÊN CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH_KHỐI TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VPBANK

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/03/2017
 : 27/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Tuyển dụng 10 nhân viên chăm sóc khách hàng online

Tuyển dụng 10 nhân viên chăm sóc khách hàng online

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên tư vấn viên Y tế về bệnh - Quận Tây Hồ

Nhân viên tư vấn viên Y tế về bệnh - Quận Tây Hồ

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/04/2017
 : 24/04/2017
 Lương 7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý Địa Bàn Miền Trung-Tây Nguyên-Miền Đông

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý Địa Bàn Miền Trung-Tây Nguyên-Miền Đông

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/03/2017
 : 24/03/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TƯ VẤN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/04/2017
 : 01/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kế toán bán hàng xuất nhập hàng

Kế toán bán hàng xuất nhập hàng

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/01/2017
 : 08/01/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất