Việc làm Tư Vấn (400)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TẠI VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TẠI VĂN PHÒNG

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/04/2017
 : 04/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG CAO

NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh/Tư vấn khách hàng biết Tiếng Trung

Nhân viên Kinh doanh/Tư vấn khách hàng biết Tiếng Trung

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh/ Tư  vấn khách hàng

Nhân viên kinh doanh/ Tư vấn khách hàng

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/11/2016
 : 20/11/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trình Dược viên - Nhân viên kinh doanh

Trình Dược viên - Nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2017
 : 20/03/2017
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Tư vấn bán hàng

Nhân viên Tư vấn bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/11/2016
 : 01/11/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh

Chuyên viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Gấp 3 Nhân Viên Telesales Trung Tâm Anh Văn

Tuyển Gấp 3 Nhân Viên Telesales Trung Tâm Anh Văn

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/10/2016
 : 29/10/2016
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất