Việc làm Tư Vấn (368)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Tư Vấn Cho Vay Tín Chấp

Nhân Viên Tư Vấn Cho Vay Tín Chấp

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/10/2016
 : 26/10/2016
 Lương 4,200,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,200,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển 3 NV kinh doanh, lương 3 - 5 triệu + hoa hồng

Cần tuyển 3 NV kinh doanh, lương 3 - 5 triệu + hoa hồng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2016
 : 10/10/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư Vấn Tài chính-Bảo Hiểm

Tư Vấn Tài chính-Bảo Hiểm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Hàng Không Cần Kinh Nghiệm

Nhân Viên Hàng Không Cần Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/03/2017
 : 18/03/2017
 Lương 4,500,000 - 5,100,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 5,100,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Việc làm tại Nguyễn Kim (chi nhánh Sa Đéc)

Việc làm tại Nguyễn Kim (chi nhánh Sa Đéc)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/04/2017
 : 05/04/2017
 Lương 1,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tổng đài viên/ Lễ tân/ Telesales

Tổng đài viên/ Lễ tân/ Telesales

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2017
 : 07/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh Doanh (Tư vấn sản phẩm nội thất)

Nhân viên Kinh Doanh (Tư vấn sản phẩm nội thất)

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/10/2016
 : 06/10/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng nhân viên tư vấn làm việc tại văn phòng

Tuyển dụng nhân viên tư vấn làm việc tại văn phòng

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/07/2017
 : 04/07/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh (BĐS)

Nhân viên kinh doanh (BĐS)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm