Việc làm Tư Vấn (438)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Tư Vấn, Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn, Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Chuyên Viên Quản Trị Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh

Chuyên Viên Quản Trị Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 4,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Tư Vấn Website - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Website - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân Viên Bán Hàng Và Tư Vấn Sản Phẩm

Nhân Viên Bán Hàng Và Tư Vấn Sản Phẩm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/05/2017
 : 12/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BĐS LƯƠNG 30 TRIỆU/THÁNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BĐS LƯƠNG 30 TRIỆU/THÁNG

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 30,000,000 - 500,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   30,000,000 - 500,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
RECRUITMENT CONSULTANT

RECRUITMENT CONSULTANT

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM SÁT BÁN HÀNG

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/05/2017
 : 25/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất