Việc làm Tư Vấn (400)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TẠI TỪ LIÊM

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TẠI TỪ LIÊM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Telesale tại Quận Tân Bình

Nhân viên Telesale tại Quận Tân Bình

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/04/2017
 : 15/04/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn tài chính Quận Tân Bình

Nhân viên tư vấn tài chính Quận Tân Bình

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn khách hàng doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn khách hàng doanh nghiệp

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/04/2017
 : 25/04/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh tư vấn bất động sản tại Quận Thanh Xuân

Nhân viên kinh doanh tư vấn bất động sản tại Quận Thanh Xuân

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn bán hàng siêu thị tại Quận Từ Liêm

Nhân viên tư vấn bán hàng siêu thị tại Quận Từ Liêm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chăm sóc tư vấn khách hàng về tài chính tại Tân Bình

Chăm sóc tư vấn khách hàng về tài chính tại Tân Bình

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên sale - Tìm kiếm, thu xếp và xác nhận các cuộc hẹn với khách hàng

Nhân viên sale - Tìm kiếm, thu xếp và xác nhận các cuộc hẹn với khách hàng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn - không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí

Chuyên viên tư vấn - không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất