Việc làm Tư Vấn (438)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên bán hàng lương cao 5-6 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên bán hàng lương cao 5-6 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Lương 7-20 triệu, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Cán Bộ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Lương 7-20 triệu, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên/ Chuyên viên quan hệ KHCN

Nhân Viên/ Chuyên viên quan hệ KHCN

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 3,500,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên phát triển thị trường miền Tây từ 10-40 triệu

Chuyên viên phát triển thị trường miền Tây từ 10-40 triệu

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kiến trúc sư lương 6-7 triệu, yêu cầu có kinh nghiệm

Tuyển kiến trúc sư lương 6-7 triệu, yêu cầu có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CÔNG TY ĐẠI PHÚ GIA BẢO THU NHẬP 4,5-5 TRIỆU

CÔNG TY ĐẠI PHÚ GIA BẢO THU NHẬP 4,5-5 TRIỆU

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên Kinh Doanh/ Nhân viên chăm sóc khách hàng lương 5-7 triệu

Nhân viên Kinh Doanh/ Nhân viên chăm sóc khách hàng lương 5-7 triệu

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/07/2017
 : 28/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh danh lương thu nhập từ 3,5-20 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tuyển nhân viên kinh danh lương thu nhập từ 3,5-20 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,500,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,500,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Cộng Tác Viên Tư Vấn Dịch Vụ Kiểm Soát Côn Trùng

Tuyển Cộng Tác Viên Tư Vấn Dịch Vụ Kiểm Soát Côn Trùng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất