Việc làm Tư Vấn (393)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Đại Diện Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Đại Diện Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC BỔNG CÓ KINH NGHIỆM

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC BỔNG CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/06/2017
 : 24/06/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Telesale Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Telesale Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/06/2017
 : 25/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN, TUYỂN SINH DU HỌC

NHÂN VIÊN TƯ VẤN, TUYỂN SINH DU HỌC

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN LUẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN LUẬT LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/07/2017
 : 09/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH, DU HỌC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH, DU HỌC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/06/2017
 : 08/06/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Đối Ngoại Trường Học - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Đối Ngoại Trường Học - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm