Việc làm (10755)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tư Vấn Bán Hàng Thức Uống Khu Vực Miền Trung thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại

Tư Vấn Bán Hàng Thức Uống Khu Vực Miền Trung thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/03/2018
 : 14/03/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI (CATI) thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại

NHÂN VIÊN PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI (CATI) thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ĐI LÀM NGAY ĐẦU XUÂN 2018

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ĐI LÀM NGAY ĐẦU XUÂN 2018

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên nghiên cứu phát triển thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên nghiên cứu phát triển thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng nghiên cứu phát triển thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại Đà Nẵng

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng kinh doanh BĐS thu nhập 8-9tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng kinh doanh BĐS thu nhập 8-9tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng nhóm thi công Điện, điện lạnh và cấp thoát nước thu nhập 7-11tr/ tháng

Trưởng nhóm thi công Điện, điện lạnh và cấp thoát nước thu nhập 7-11tr/ tháng

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2018
 : 25/03/2018
 Lương 7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Trưởng nhóm kinh doanh thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng nhóm kinh doanh thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/03/2018
 : 14/03/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó phòng Tổng hợp-Nhân sự thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Phó phòng Tổng hợp-Nhân sự thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh BĐS thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh BĐS thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm