Việc làm Truyền Thông (32)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG TỦ SÁCH CHA MẸ

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG TỦ SÁCH CHA MẸ

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN DỰNG PHIM - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

NHÂN VIÊN DỰNG PHIM - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông Trên Truyền Hình (Giờ Vàng)

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông Trên Truyền Hình (Giờ Vàng)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
DIGITAL MARKETING EXECUTIVE - CẦU GIẤY

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE - CẦU GIẤY

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/0017
 : 30/04/0017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH TRUYỀN THÔNG TẠI NAM TỪ LIÊM

NHÂN VIÊN KINH DOANH TRUYỀN THÔNG TẠI NAM TỪ LIÊM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
 CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN (CẦU GIẤY - HÀ NỘI)

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN (CẦU GIẤY - HÀ NỘI)

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG TỦ SÁCH CHA MẸ (CẦU GIẤY - HÀ NỘI)

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG TỦ SÁCH CHA MẸ (CẦU GIẤY - HÀ NỘI)

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Chuyên viên quan hệ báo chí  tại Hà Nội

Tuyển dụng Chuyên viên quan hệ báo chí tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CÔNG TY TNHH TMDV TRUYỀN THÔNG VÀ XD MINH HÀ

CÔNG TY TNHH TMDV TRUYỀN THÔNG VÀ XD MINH HÀ

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 200 - 700 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   200 - 700 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất