Việc làm Truyền Hình (13)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN CLIPPING không cần kinh nghiệm lương 4-5tr

NHÂN VIÊN CLIPPING không cần kinh nghiệm lương 4-5tr

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỰC TẬP SINH QUAY DỰNG PHIM THU NHẬP 1-3 TRIỆU/ THÁNG

THỰC TẬP SINH QUAY DỰNG PHIM THU NHẬP 1-3 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ Lý Sản Xuất Chương Trình

Trợ Lý Sản Xuất Chương Trình

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
PHÓNG VIÊN/ BIÊN TẬP VIÊN NỘI DUNG ĐIỀU PHỐI TIN TỨC

PHÓNG VIÊN/ BIÊN TẬP VIÊN NỘI DUNG ĐIỀU PHỐI TIN TỨC

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BIÊN TẬP VIÊN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ( Làm Việc Tại TP.HCM)

BIÊN TẬP VIÊN - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ( Làm Việc Tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông Trên Truyền Hình (Giờ Vàng)

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông Trên Truyền Hình (Giờ Vàng)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Chuyên Viên Kinh Doanh Truyền Thông

Chuyên Viên Kinh Doanh Truyền Thông

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/12/2016
 : 05/12/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông

Nhân Viên Kinh Doanh Truyền Thông

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/04/2017
 : 05/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Media] - Nhân Viên Video Editor (Dựng Phim) - Đồng Hồ Hải Triều

[Media] - Nhân Viên Video Editor (Dựng Phim) - Đồng Hồ Hải Triều

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/03/2017
 : 21/03/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Media] - Nhân viên kinh doanh - thudomedia

[Media] - Nhân viên kinh doanh - thudomedia

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/0016
 : 30/08/0016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất