Việc làm Trưởng Phòng Kinh Doanh (21)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng phòng kinh doanh thu nhập 7-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng kinh doanh thu nhập 7-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phó phòng kinh doanh vận tải thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Phó phòng kinh doanh vận tải thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng kinh doanh bđs thu nhập hấp dẫn,  làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng kinh doanh bđs thu nhập hấp dẫn, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/09/2017
 : 20/09/2017
 Lương 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng Kinh doanh thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng Kinh doanh thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nữ trưởng phòng kinh doanh

Nữ trưởng phòng kinh doanh

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển NỮ Trưởng phòng kinh doanh bất động sản

Tuyển NỮ Trưởng phòng kinh doanh bất động sản

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Hơn 15 Triệu

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Hơn 15 Triệu

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/07/2017
 : 07/07/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Nhóm Kinh Doanh, Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trưởng Nhóm Kinh Doanh, Trưởng Phòng Kinh Doanh

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/07/2017
 : 28/07/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất