Việc làm Trưởng Phòng Kinh Doanh (49)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cần tuyển Trưởng/phó phòng Marketing/Sale BĐS có kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội

Cần tuyển Trưởng/phó phòng Marketing/Sale BĐS có kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển gấp Trưởng phòng kinh doanh BĐS thu nhập 8-12 triệu/ tháng

Tuyển gấp Trưởng phòng kinh doanh BĐS thu nhập 8-12 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/11/2017
 : 27/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng KD BĐS tại Thủ Đức thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng KD BĐS tại Thủ Đức thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/11/2017
 : 27/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng cty BĐS thu nhập cao 8-12 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Trưởng phòng cty BĐS thu nhập cao 8-12 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng kinh doanh BĐS An Phát thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng kinh doanh BĐS An Phát thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng KD cty BĐS THU NHẬP 8-12 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Trưởng phòng KD cty BĐS THU NHẬP 8-12 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/11/2017
 : 23/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh thu nhập 8-12 triệu/ tháng

Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh thu nhập 8-12 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng kinh doanh BĐS An Phát thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng kinh doanh BĐS An Phát thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/11/2017
 : 23/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng 1 trưởng phòng KD BĐS 8tr/tháng+dthu+hoa hồng

Tuyển dụng 1 trưởng phòng KD BĐS 8tr/tháng+dthu+hoa hồng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng 1 trưởng phòng kinh doanh thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển dụng 1 trưởng phòng kinh doanh thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm