Việc làm Tổng Vụ (10)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 750 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   750 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
THỰC TẬP TỔNG VỤ TIẾNG NHẬT KIÊM QUẢN LÝ CÔNG NỢ

THỰC TẬP TỔNG VỤ TIẾNG NHẬT KIÊM QUẢN LÝ CÔNG NỢ

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/04/2017
 : 27/04/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 560 - 660 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   560 - 660 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
 Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/03/2017
 : 03/03/2017
 Lương 450 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   450 - 500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[Japanese] - Tổng Vụ tiếng Nhật (Vận Tải)

[Japanese] - Tổng Vụ tiếng Nhật (Vận Tải)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[Japanese] - Tổng vụ tiếng Nhật (ngành Dệt may)

[Japanese] - Tổng vụ tiếng Nhật (ngành Dệt may)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/06/2017
 : 05/06/2017
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tổng vụ kế toán tiếng Nhật

Tổng vụ kế toán tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 8,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm