Tìm việc làm theo : Tổng Vụ (8)

Hiện tại Viecoi có 8 việc làm Tổng Vụ

 Việc làm Tổng Vụ (8)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 560 - 660 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   560 - 660 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
 Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
03/03/2017
 : 03/03/2017
 Lương 450 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   450 - 500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[Japanese] - Tổng Vụ tiếng Nhật (Vận Tải)

[Japanese] - Tổng Vụ tiếng Nhật (Vận Tải)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[Japanese] - Tổng vụ tiếng Nhật (ngành Dệt may)

[Japanese] - Tổng vụ tiếng Nhật (ngành Dệt may)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
25/02/2017
 : 25/02/2017
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tổng vụ kế toán tiếng Nhật

Tổng vụ kế toán tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 8,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất