Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Tổng Vụ (13)

Trưởng Phòng Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật Và Tiếng Anh Tại Bình Dương

 Lương:  12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

Hành chính văn phòng thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Lương:  5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Tổng vụ Xưởng thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

 Lương:  350 - 450 USD
 Thưởng:  300,000 VNĐ

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

 Lương:  750 - 800 USD
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

 Lương:  500 - 800 USD
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

 Lương:  8,000,000 - 12,000,000 USD
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

 Lương:  560 - 660 USD
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Tổng vụ tiếng Nhật ngành thép

 Lương:  450 - 500 USD
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ