Việc làm Tổng Vụ (15)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng Phòng Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật Và Tiếng Anh Tại Bình Dương

Trưởng Phòng Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật Và Tiếng Anh Tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/01/2018
 : 14/01/2018
 Lương 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Hành chính văn phòng thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Hành chính văn phòng thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/12/2017
 : 25/12/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kế toán công nợ kiêm Tổng vụ thu nhập 7 triệu/ tháng

Tuyển kế toán công nợ kiêm Tổng vụ thu nhập 7 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tổng vụ Xưởng thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tổng vụ Xưởng thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/10/2017
 : 14/10/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 350 - 450 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   350 - 450 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 750 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   750 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
THỰC TẬP TỔNG VỤ TIẾNG NHẬT KIÊM QUẢN LÝ CÔNG NỢ

THỰC TẬP TỔNG VỤ TIẾNG NHẬT KIÊM QUẢN LÝ CÔNG NỢ

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

Admin văn phòng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/04/2017
 : 27/04/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm