Việc làm Tiếng Nhật (435)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung tại Hà Đông - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung tại Hà Đông - Hà Nội

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2018
 : 30/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nữ biên phiên dịch cum Admin tiếng Nhật tại Bình Dương

Nữ biên phiên dịch cum Admin tiếng Nhật tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/02/2018
 : 11/02/2018
 Lương 13,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng kỹ thuật/điện

Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng kỹ thuật/điện

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/02/2018
 : 11/02/2018
 Lương 1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Senior IT communicator tại quận 10 HCM

Senior IT communicator tại quận 10 HCM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/02/2018
 : 18/02/2018
 Lương 1,000 - 1,400 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,400 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên Phát triển thị trường tiếng Nhật

Nhân viên Phát triển thị trường tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Quận 1] Nhân sự nhân sự tại công ty Nhật

[Quận 1] Nhân sự nhân sự tại công ty Nhật

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/02/2018
 : 08/02/2018
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Quản lý nhà hàng Nhật tại quận 1

Quản lý nhà hàng Nhật tại quận 1

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/02/2018
 : 08/02/2018
 Lương 400 - 800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 800 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên nhân sự tại công ty Nhật quận 1

Nhân viên nhân sự tại công ty Nhật quận 1

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/02/2018
 : 08/02/2018
 Lương 400 - 800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 800 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng IT tại quận Tân Bình

Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng IT tại quận Tân Bình

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/02/2018
 : 08/02/2018
 Lương 1,200 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,200 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Nữ thông dịch viên tiếng Nhật mảng thực phẩm

Nữ thông dịch viên tiếng Nhật mảng thực phẩm

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/02/2018
 : 08/02/2018
 Lương 10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất