Việc làm Tiếng Nhật (365)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Quản lí kho biết tiếng nhật thu nhập cao 10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Quản lí kho biết tiếng nhật thu nhập cao 10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 10,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Giáo viên dạy tiếng Nhật thu nhập cao 10-20 triệu / tháng làm việc tại TPHCM

Giáo viên dạy tiếng Nhật thu nhập cao 10-20 triệu / tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRỢ LÝ PHÒNG SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

TRỢ LÝ PHÒNG SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/11/2017
 : 01/11/2017
 Lương 750 - 850 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   750 - 850 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG NHẬT - LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG NHẬT - LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/11/2017
 : 01/11/2017
 Lương 750 - 900 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   750 - 900 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/11/2017
 : 05/11/2017
 Lương 350 - 400 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   350 - 400 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU BIẾT TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU BIẾT TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
02/11/2017
 : 02/11/2017
 Lương 1,700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Thiết kế Autocad 2D-3D làm việc tại TPHCM biết tiếng Nhật

Thiết kế Autocad 2D-3D làm việc tại TPHCM biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
ADMIN BIẾT TIẾNG ANH - PHÚ NHUẬN

ADMIN BIẾT TIẾNG ANH - PHÚ NHUẬN

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TRỢ LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 7

TRỢ LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 7

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
SALE ADMIN BIẾT TIẾNG NHẬT - BẮC NINH

SALE ADMIN BIẾT TIẾNG NHẬT - BẮC NINH

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm