Việc làm Tiếng Nhật (304)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT -TP.HCM (DU LỊCH)

TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT -TP.HCM (DU LỊCH)

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG NHẬT-TP.HCM ( DU LỊCH)

NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG NHẬT-TP.HCM ( DU LỊCH)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TRỢ LÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỒNG NAI

TRỢ LÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- LONG AN

QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- LONG AN

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT-TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón)

QUẢN LÝ SẢN XUẤT-TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón)

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN IT TIẾNG NHẬT hoặc TIẾNG ANH-ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN IT TIẾNG NHẬT hoặc TIẾNG ANH-ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/08/2017
 : 01/08/2017
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT- LONG AN (có xe đưa đón tại TP.HCM)

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT- LONG AN (có xe đưa đón tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ/XUẤT/NHẬP KHẨU TIẾNG NHẬT- ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ/XUẤT/NHẬP KHẨU TIẾNG NHẬT- ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Nhà Máy- Đồng Nai

Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Nhà Máy- Đồng Nai

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật- Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật- Đồng Nai

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm