Tìm việc làm theo : Tiếng Nhật (176)

Hiện tại Viecoi có 176 việc làm Tiếng Nhật

 Việc làm Tiếng Nhật (176)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kỹ sư CAD ( Kiến trúc) tại Tân Bình

Kỹ sư CAD ( Kiến trúc) tại Tân Bình

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Đạo diễn phim tại Quận 1

Đạo diễn phim tại Quận 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
09/04/2017
 : 09/04/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Lập trình viên / Thiết kế Web tại Quận 1

Lập trình viên / Thiết kế Web tại Quận 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUẢN LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/04/2017
 : 06/04/2017
 Lương 5,280,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,280,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 12

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 12

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
17/04/2017
 : 17/04/2017
 Lương 500 - 850 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 850 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
02/04/2017
 : 02/04/2017
 Lương 600 - 900 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 900 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
02/04/2017
 : 02/04/2017
 Lương 600 - 900 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 900 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N2) tại Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N2) tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
13/03/2017
 : 13/03/2017
 Lương 600 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật tại Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
13/03/2017
 : 13/03/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Trợ Lý Phòng Kinh Doanh tại Đồng Nai

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
09/04/2017
 : 09/04/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất