Tìm việc làm theo từ khóa : Tiếng Nhật (137)

Hiện tại Viecoi có 137 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Tiếng Nhật

 Việc làm theo từ khóa Tiếng Nhật (137)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trợ lý Tiếng Nhật làm việc tại Trung tâm Quận 1

Trợ lý Tiếng Nhật làm việc tại Trung tâm Quận 1

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 600 - 800 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
600 - 800 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Nhân viên trợ lý Kinh doanh biết tiếng Nhật

Nhân viên trợ lý Kinh doanh biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển gấp Chuyên viên giám sát Xuất - Nhập Khẩu

Tuyển gấp Chuyên viên giám sát Xuất - Nhập Khẩu

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Bắc Ninh
 : Bắc Ninh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Kỹ sư Hệ thống (System Engineer) Tiếng Nhật

Kỹ sư Hệ thống (System Engineer) Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Kỹ sư cầu nối biết Tiếng Nhật

Kỹ sư cầu nối biết Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Nhân viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhân viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Nhân viên chăm sóc Khách hàng lĩnh vực Khách sạn

Nhân viên chăm sóc Khách hàng lĩnh vực Khách sạn

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
Nước Ngoài
 : Nước Ngoài
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh Tiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
Nước Ngoài
 : Nước Ngoài
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
1,800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Trợ lý tiếng Nhật (~N2)

Trợ lý tiếng Nhật (~N2)

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Biên Phiên Dịch IT biết tiếng Nhật

Biên Phiên Dịch IT biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất