Tìm việc làm theo từ khóa : Tiếng Nhật (163)

Hiện tại Viecoi có 163 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Tiếng Nhật

 Việc làm theo từ khóa Tiếng Nhật (163)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Biên Phiên Dịch IT Tiếng Nhật ~ Quận 1

Biên Phiên Dịch IT Tiếng Nhật ~ Quận 1

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
400 - 600 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Nhân viên Kinh Doanh Bất Động Sản Tiếng Nhật

Nhân viên Kinh Doanh Bất Động Sản Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Kỹ Sư Cầu Nối làm việc tại Quận 3

Kỹ Sư Cầu Nối làm việc tại Quận 3

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Vĩnh Long
 : Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Vĩnh Long
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Sales Admin Tiếng Nhật

Sales Admin Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
20/02/2017
 : 20/02/2017
 Lương 500 - 900 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
500 - 900 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Quản lý Dự Án Công ty Nhật

Quản lý Dự Án Công ty Nhật

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Giám Đốc Nhân Sự Tiếng Nhật

Giám Đốc Nhân Sự Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/01/2017
 : 30/01/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N3

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N3

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/01/2017
 : 30/01/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Quản lý Sản Xuất - Thu Mua ~ Đồng Nai

Quản lý Sản Xuất - Thu Mua ~ Đồng Nai

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/01/2017
 : 30/01/2017
 Lương 2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên

Tuyển nhân viên

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 12,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất