Tìm việc làm theo : Tiếng Nhật (170)

Hiện tại Viecoi có 170 việc làm Tiếng Nhật

 Việc làm Tiếng Nhật (170)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
DIỀU HÀNH XE HƠI TẠI QUẬN 2

DIỀU HÀNH XE HƠI TẠI QUẬN 2

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 7

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 7

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   400 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Kỹ sư CAD ( Kiến trúc) tại Tân Bình

Kỹ sư CAD ( Kiến trúc) tại Tân Bình

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Đạo diễn phim tại Quận 1

Đạo diễn phim tại Quận 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
21/02/2017
 : 21/02/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Lập trình viên / Thiết kế Web tại Quận 1

Lập trình viên / Thiết kế Web tại Quận 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUẢN LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/04/2017
 : 06/04/2017
 Lương 5,280,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,280,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 12

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 12

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
17/04/2017
 : 17/04/2017
 Lương 500 - 850 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 850 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
02/04/2017
 : 02/04/2017
 Lương 600 - 900 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 900 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
02/04/2017
 : 02/04/2017
 Lương 600 - 900 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 900 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất