Việc làm Tiếng Nhật (436)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN GẤP KỸ SƯ HÓA LÀM VIỆC Ở NHẬT

TUYỂN GẤP KỸ SƯ HÓA LÀM VIỆC Ở NHẬT

 Công ty: 
 : Hóa học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 40,000,000 - 42,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   40,000,000 - 42,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Hà Nội] Phó Tổng Biên Tập THU NHẬP CAO 10-20 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

[Hà Nội] Phó Tổng Biên Tập THU NHẬP CAO 10-20 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Hà Nội] Tổng Biên Tập thu nhập cao 10-20 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

[Hà Nội] Tổng Biên Tập thu nhập cao 10-20 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Trưởng nhóm quản lý chất lượng biết tiếng Nhật

Trưởng nhóm quản lý chất lượng biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 9,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật (hoặc tiếng Trung)

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật (hoặc tiếng Trung)

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Hành chính,Trợ lý kinh doanh tiếng Nhật N2 thu nhập cao 10-13 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Hành chính,Trợ lý kinh doanh tiếng Nhật N2 thu nhập cao 10-13 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/12/2017
 : 05/12/2017
 Lương 10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Biên dịch tiếng Nhật thu nhập 6-12 triệu/ tháng làm việc tại
 Lương   6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhập liệu Tiếng Nhật thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhập liệu Tiếng Nhật thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Production Manager thu nhập 18-20 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Production Manager thu nhập 18-20 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nữ admin biết tiếng Nhật

Nữ admin biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 700 - 900 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   700 - 900 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất