Tìm việc làm theo từ khóa : Tiếng Nhật (137)

Hiện tại Viecoi có 137 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Tiếng Nhật

 Việc làm theo từ khóa Tiếng Nhật (137)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân sự Dịch tài liệu Tại nhà - Lương tốt

Nhân sự Dịch tài liệu Tại nhà - Lương tốt

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
28/12/2016
 : 28/12/2016
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật ~N3 (Thời Vụ 6 tháng)

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
500 - 800 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
HA NOI: TALENT CONSULTING STAFF ($600 - $1200)

HA NOI: TALENT CONSULTING STAFF ($600 - $1200)

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 600 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương
600 - 1,200 USD
 Tiền thưởng
100,000 VNĐ
Nhân viên Xuất - Nhập khẩu (Nhật - Anh hoặc Trung - Anh)

Nhân viên Xuất - Nhập khẩu (Nhật - Anh hoặc Trung - Anh)

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Long An
 : Long An
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 700 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
700 - 800 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Nhân viên Đối Ngoại Tiếng Nhật

Nhân viên Đối Ngoại Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
23/11/2016
 : 23/11/2016
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Xuất - Nhập khẩu kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhân viên Xuất - Nhập khẩu kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 600 - 800 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
600 - 800 USD
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Giáo viên tiếng Nhật ~N3

Giáo viên tiếng Nhật ~N3

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
20/11/2016
 : 20/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên Viên Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Nông Nghiệp Tiếng Nhật

Chuyên Viên Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Nông Nghiệp Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 700 - 900 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
700 - 900 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Biên Phiên Dịch IT Tiếng Nhật

Biên Phiên Dịch IT Tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 600 - 900 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
600 - 900 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Trợ lý người Nhật

Trợ lý người Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
27/12/2016
 : 27/12/2016
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất