Việc làm Tiếng Nhật (378)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 3

TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 3

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT Ở STUDIO NHẬT- QUẬN 2

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT Ở STUDIO NHẬT- QUẬN 2

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 650 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 650 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - NGÀNH IT (NHÀ BÈ)

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - NGÀNH IT (NHÀ BÈ)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ MÁY NHẬT- ĐỒNG NAI

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI NHÀ MÁY NHẬT- ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN IT BIẾT TIỀNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH -ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN IT BIẾT TIỀNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH -ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 700 - 800 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   700 - 800 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THU NGÂN VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT - BÌNH TÂN

NHÂN VIÊN THU NGÂN VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT - BÌNH TÂN

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất