Việc làm Tiếng Nhật (299)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT-QUẬN 1

TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT-QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Android Developer ( làm việc tại Nhật)

Android Developer ( làm việc tại Nhật)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
IOS DEVELOPER ( làm việc tại Nhật)

IOS DEVELOPER ( làm việc tại Nhật)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI VIỆT NHẬT (BSE)

KỸ SƯ CẦU NỐI VIỆT NHẬT (BSE)

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/09/2017
 : 14/09/2017
 Lương 2,500 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,500 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (Mail product development) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (Mail product development) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (Adobe, Google solution team) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (Adobe, Google solution team) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/09/2017
 : 14/09/2017
 Lương 50,000,000 - 60,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   50,000,000 - 60,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH -CỦ CHI ( có xe đưa đón tại TP.HCM)

CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH -CỦ CHI ( có xe đưa đón tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG TRUNG- CỦ CHI ( có xe đưa đón tại TP.HCM)

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG TRUNG- CỦ CHI ( có xe đưa đón tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   30,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất