Việc làm Tiếng Nhật (351)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT - HẢI PHÒNG

GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT - HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   400 - 600 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT- NHÀ HÀNG NHẬT - HÀ NỘI

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT- NHÀ HÀNG NHẬT - HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 350 - 450 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   350 - 450 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT- ngành IT - quận 3

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT- ngành IT - quận 3

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 900 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   900 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC BIẾT TIẾNG NHẬT-  QUẬN 1

NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
THIẾT KẾ CƠ KHÍ BIẾT TIẾNG NHẬT - Đồng Nai

THIẾT KẾ CƠ KHÍ BIẾT TIẾNG NHẬT - Đồng Nai

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên kế hoạch sản xuất biết tiếng Nhật - quận 9

Nhân viên kế hoạch sản xuất biết tiếng Nhật - quận 9

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
 Nhân viên hệ thống phần mềm công ty Nhật - quận 9

Nhân viên hệ thống phần mềm công ty Nhật - quận 9

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT - Ba Đình, Hà Nội

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT - Ba Đình, Hà Nội

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm