Việc làm Tiếng Nhật (230)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng Phòng Đào tạo biết tiếng Nhật N2 - Lương Cực Cao Lên Đến 4000USD

Trưởng Phòng Đào tạo biết tiếng Nhật N2 - Lương Cực Cao Lên Đến 4000USD

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 1,000 - 4,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000 - 4,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỰC TẬP TỔNG VỤ TIẾNG NHẬT KIÊM QUẢN LÝ CÔNG NỢ

THỰC TẬP TỔNG VỤ TIẾNG NHẬT KIÊM QUẢN LÝ CÔNG NỢ

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH THẠNH

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH THẠNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TUYÊN GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH THẠNH

TUYÊN GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH THẠNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/07/0017
 : 04/07/0017
 Lương 1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TU NGHIỆP SINH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI LONG AN

TU NGHIỆP SINH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI LONG AN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/07/2017
 : 12/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
QUẢN LÝ NHÀ XƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

QUẢN LÝ NHÀ XƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/07/2017
 : 09/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
GIÁM SÁT XUẤT NHẬP KHẨU BIẾT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT  TẠI ĐỒNG NAI

GIÁM SÁT XUẤT NHẬP KHẨU BIẾT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/07/2017
 : 05/07/2017
 Lương 15,740,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   15,740,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
RUBY PROGRAMMER BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 3

RUBY PROGRAMMER BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 3

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÁC DỰ ÁN IT TẠI QUẬN 3

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÁC DỰ ÁN IT TẠI QUẬN 3

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
02/07/2017
 : 02/07/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI ĐỒNG NAI

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/06/2017
 : 08/06/2017
 Lương 500 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất