Việc làm Tiếng Nhật (443)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân  viên online làm việc part-time tại nhà 2-3h/ng, lương 5-7tr/th không cần kinh nghiệm

Tuyển nhân viên online làm việc part-time tại nhà 2-3h/ng, lương 5-7tr/th không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Công ty cần tuyển12 nhân viên làm 0nline parttime lương 5-9tr/tháng uy tín nhận lương theo tuần

Công ty cần tuyển12 nhân viên làm 0nline parttime lương 5-9tr/tháng uy tín nhận lương theo tuần

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/03/2018
 : 21/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Kỹ sư lập trình Hệ thống máy Robot, biết tiếng Nhật thu nhập cao 2000-3000 USD

Kỹ sư lập trình Hệ thống máy Robot, biết tiếng Nhật thu nhập cao 2000-3000 USD

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NhÂn viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-16tr/tháng làm việc tại Hà Nội

NhÂn viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-16tr/tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp 12nhân viên lương 5-9tr/tháng được ký hợp đồng gắn kết lâu dài với công ty

Tuyển gấp 12nhân viên lương 5-9tr/tháng được ký hợp đồng gắn kết lâu dài với công ty

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Hà Nội] Trợ lý biết tiếng Nhật cho Quản lý bộ phận Sales ($350-$600)

[Hà Nội] Trợ lý biết tiếng Nhật cho Quản lý bộ phận Sales ($350-$600)

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 350 - 600 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   350 - 600 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[ Up to $700 ] Trợ Lý Tổng Vụ - Tiếng Nhật N2 thu nhập cao 400-700 USD tháng

[ Up to $700 ] Trợ Lý Tổng Vụ - Tiếng Nhật N2 thu nhập cao 400-700 USD tháng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ lý tiếng Nhật Bộ phận thành lập Doanh nghiệp

Trợ lý tiếng Nhật Bộ phận thành lập Doanh nghiệp

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 350 - 500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   350 - 500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ lý Trưởng phòng Nhân sự

Trợ lý Trưởng phòng Nhân sự

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 450 - 650 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   450 - 650 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất