Tìm việc làm theo : Tiếng Nhật (170)

Hiện tại Viecoi có 170 việc làm Tiếng Nhật

 Việc làm Tiếng Nhật (170)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ NHÓM BIẾT TIẾNG NHẬT

QUẢN LÝ NHÓM BIẾT TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ KỸ THUẬT TẠI QUẬN 3

QUẢN LÝ KỸ THUẬT TẠI QUẬN 3

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
THỢ HÀN TẠI LONG AN

THỢ HÀN TẠI LONG AN

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Long An
 : Long An
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI (BSE C#) BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

KỸ SƯ CẦU NỐI (BSE C#) BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 1,900 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,900 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Senior Frontend Web Developer tại quận 1

Senior Frontend Web Developer tại quận 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI (BSE) BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

KỸ SƯ CẦU NỐI (BSE) BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Sales Admin biết Tiếng Nhật tại Thủ Đức District

Sales Admin biết Tiếng Nhật tại Thủ Đức District

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/03/2017
 : 30/03/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp Trợ lý Tổng Giám Đốc biết tiếng Nhật

Tuyển gấp Trợ lý Tổng Giám Đốc biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
15/03/2017
 : 15/03/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất