Tìm việc làm theo từ khóa : Tiếng Nhật (163)

Hiện tại Viecoi có 163 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Tiếng Nhật

 Việc làm theo từ khóa Tiếng Nhật (163)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
DIỀU HÀNH XE HƠI TẠI QUẬN 2

DIỀU HÀNH XE HƠI TẠI QUẬN 2

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 7

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 7

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
400 USD
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Kỹ sư cầu nối Tiếng Nhật ( BrSE)

Kỹ sư cầu nối Tiếng Nhật ( BrSE)

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
21/02/2017
 : 21/02/2017
 Lương 25,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
25,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư CAD ( Kiến trúc) tại Tân Bình

Kỹ sư CAD ( Kiến trúc) tại Tân Bình

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 800 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Đạo diễn phim tại Quận 1

Đạo diễn phim tại Quận 1

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
21/02/2017
 : 21/02/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
400 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Lập trình viên / Thiết kế Web tại Quận 1

Lập trình viên / Thiết kế Web tại Quận 1

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
400 - 700 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUẢN LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
06/04/2017
 : 06/04/2017
 Lương 5,280,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
5,280,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 12

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 12

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
17/04/2017
 : 17/04/2017
 Lương 500 - 850 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 850 USD
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
02/04/2017
 : 02/04/2017
 Lương 600 - 900 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương
600 - 900 USD
 Tiền thưởng
5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất