Việc làm Tiếng Nhật (230)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

NHÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI LONG AN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI LONG AN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
KỸ SƯ KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT (BSE) TẠI TÂN BÌNH

KỸ SƯ KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT (BSE) TẠI TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
TUYÊN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHÂT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

TUYÊN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHÂT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2017
 : 08/07/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA TRONG NGÀNH DỆT MAY BIẾT TIẾNG NHẬT

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA TRONG NGÀNH DỆT MAY BIẾT TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/08/2017
 : 26/08/2017
 Lương 1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ HÀNG HÓA TRONG NGÀNH DỆT MAY BIẾT TIẾNG NHẬT

QUẢN LÝ HÀNG HÓA TRONG NGÀNH DỆT MAY BIẾT TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/08/2017
 : 26/08/2017
 Lương 1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh Tiếng Nhật N2 - Lương Lên Đến 4000USD

Trưởng phòng Kinh doanh Tiếng Nhật N2 - Lương Lên Đến 4000USD

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 1,000 - 4,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000 - 4,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất