Việc làm Tiếng Nhật (230)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Tiếng Nhật N3 - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tiếng Nhật N3 - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/05/2017
 : 18/05/2017
 Lương 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TÂN BÌNH

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
QUẢN TRỊ VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

QUẢN TRỊ VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG ANH VÀ LUẬT TẠI HÀ NỘI

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG ANH VÀ LUẬT TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/06/2017
 : 07/06/2017
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 600 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ DU LỊCH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ DU LỊCH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/06/2017
 : 06/06/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
QUẢN LÝ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

QUẢN LÝ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/07/2017
 : 05/07/2017
 Lương 800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ DU LỊCH BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ DU LỊCH BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/06/2017
 : 05/06/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT VÀ LUẬT KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG NHẬT VÀ LUẬT KINH DOANH TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 300 - 600 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   300 - 600 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TUYỂN TRỢ LÝ VĂN PHÒNG - LƯƠNG CAO HẤP DẪN LÊN ĐẾN 18.000.000 VNĐ

TUYỂN TRỢ LÝ VĂN PHÒNG - LƯƠNG CAO HẤP DẪN LÊN ĐẾN 18.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất