Việc làm Tiếng Nhật (304)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TRỢ LÝ THÔNG THẠO TIẾNG NHẬT-HOÀN KIẾM HÀ NỘI

TRỢ LÝ THÔNG THẠO TIẾNG NHẬT-HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC MARKETING ONLINE BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT- QUẬN 8

GIÁM ĐỐC MARKETING ONLINE BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Tiếp thị online
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón tại TP.HCM)

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[ HN] Nhân Viên Đối Ngoại Thị Trường Nhật Bản (Thu Nhập Hấp Dẫn 1500$)

[ HN] Nhân Viên Đối Ngoại Thị Trường Nhật Bản (Thu Nhập Hấp Dẫn 1500$)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 8,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIỆC KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT-ĐỒNG NAI

NHÂN VIỆC KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT-ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT ( Merchandiser) -TP.HCM

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT ( Merchandiser) -TP.HCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH DƯƠNG (có xe đưa đón tai TP.HCM)

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH DƯƠNG (có xe đưa đón tai TP.HCM)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI BrSE BIẾT TIẾNG NHẬT- CẤU GIẤY HÀ NỘI

KỸ SƯ CẦU NỐI BrSE BIẾT TIẾNG NHẬT- CẤU GIẤY HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,200 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,200 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT- LÀM VIỆC TẠI NHÀ

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT- LÀM VIỆC TẠI NHÀ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 600 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 600 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT KIM TỔNG VỤ-BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 750 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   750 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm