Tìm việc làm theo từ khóa : Tiếng Nhật (159)

Hiện tại Viecoi có 159 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Tiếng Nhật

 Việc làm theo từ khóa Tiếng Nhật (159)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Senior Java Developers

Senior Java Developers

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ CỬA HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

QUẢN LÝ CỬA HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẠI QUẬN 1

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ CỬA HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT

QUẢN LÝ CỬA HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
09/05/2017
 : 09/05/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TIẾNG NHẬT

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
09/05/2017
 : 09/05/2017
 Lương 15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
15,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI PHÚ NHUẬN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI PHÚ NHUẬN

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
400 - 600 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
DIỀU HÀNH XE HƠI TẠI QUẬN 2

DIỀU HÀNH XE HƠI TẠI QUẬN 2

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 7

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 7

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
07/05/2017
 : 07/05/2017
 Lương 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
400 USD
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Kỹ sư cầu nối Tiếng Nhật ( BrSE)

Kỹ sư cầu nối Tiếng Nhật ( BrSE)

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
21/02/2017
 : 21/02/2017
 Lương 25,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
25,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất