Việc làm Tiếng Hoa (17)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa (Công ty xây dựng Hàn Quốc)

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa (Công ty xây dựng Hàn Quốc)

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/10/2017
 : 29/10/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - BIẾT TIẾNG HOA THU NHẬP 6-10 TRIỆU/ THÁNG TẠI TPHCM

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - BIẾT TIẾNG HOA THU NHẬP 6-10 TRIỆU/ THÁNG TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG HOA  - QUẬN 7

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG HOA - QUẬN 7

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh giỏi tiếng Hoa và tiếng Anh cơ bản

Tuyển nhân viên kinh doanh giỏi tiếng Hoa và tiếng Anh cơ bản

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Lương Từ 20.000.000 VNĐ

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Lương Từ 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Lương Từ 7.000.000 VNĐ

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Lương Từ 7.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh - Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa Làm Việc Tại Quận 1

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh - Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa Làm Việc Tại Quận 1

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 4,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ Lý Hành Chính Biết Tiếng Hoa tại Quận Bình Tân

Trợ Lý Hành Chính Biết Tiếng Hoa tại Quận Bình Tân

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/03/2017
 : 07/03/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HOA

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HOA

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2017
 : 15/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRỢ LÝ THIẾT KẾ AUTOCAD BIẾT TIẾNG HOA

TRỢ LÝ THIẾT KẾ AUTOCAD BIẾT TIẾNG HOA

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2017
 : 15/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm