Việc làm Tiếng Hàn (62)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Thông dịch tiếng Hàn thu nhâp cao 15-20tr/ tháng làm việc tại Đồng Nai

Thông dịch tiếng Hàn thu nhâp cao 15-20tr/ tháng làm việc tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển 12 nhân viên làm thêm theo giờ lương 5-9tr/tháng

Cần tuyển 12 nhân viên làm thêm theo giờ lương 5-9tr/tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Làm việc part time 2-3h/ng, thu nhập ổn định 7-9tr/tháng uy tín

Làm việc part time 2-3h/ng, thu nhập ổn định 7-9tr/tháng uy tín

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/03/2018
 : 22/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm tại nhà buổi tối2-3giờ1ngày lương 7-9triệu nhận lương theo tuần uy tín

Việc làm tại nhà buổi tối2-3giờ1ngày lương 7-9triệu nhận lương theo tuần uy tín

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/03/2018
 : 21/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Việc làm online tại nhà 2-3h/ngày lương  7-9tr/tháng uy tín

Việc làm online tại nhà 2-3h/ngày lương 7-9tr/tháng uy tín

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/03/2018
 : 19/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Việc làm thêm tại nhà thu nhập ổn định 7-9tr/tháng 2đến 3giờ

Việc làm thêm tại nhà thu nhập ổn định 7-9tr/tháng 2đến 3giờ

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/06/2018
 : 16/06/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Việc làm ParttimeLương cao 5-9tr/tháng 2-3h/ngày nhận lương theo tuần

Việc làm ParttimeLương cao 5-9tr/tháng 2-3h/ngày nhận lương theo tuần

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/05/2018
 : 17/05/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên Lễ tân - Tư vấn

Nhân viên Lễ tân - Tư vấn

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thông báo nhận nhân viên làm thêm buổi tối lương 7-9triệu có thể được nhận lương theo tuần 2-3h/ngày

Thông báo nhận nhân viên làm thêm buổi tối lương 7-9triệu có thể được nhận lương theo tuần 2-3h/ngày

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/06/2018
 : 08/06/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất