Việc làm Tiếng Anh (177)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 800 - 1,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
ĐIỀU PHỐI VIÊN NETWORK- QUẬN 12

ĐIỀU PHỐI VIÊN NETWORK- QUẬN 12

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
KỸ SƯ MẠNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 12

KỸ SƯ MẠNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 12

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC MARKETING ONLINE BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT- QUẬN 8

GIÁM ĐỐC MARKETING ONLINE BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Tiếp thị online
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 7

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 7

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 3,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   3,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TRƯỞNG BỘ PHẬN VẬN CHUYỂN BIẾT TIẾNG ANH- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón tại TP.HCM)

TRƯỞNG BỘ PHẬN VẬN CHUYỂN BIẾT TIẾNG ANH- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ XÂY DỰNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 1

QUẢN LÝ XÂY DỰNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,100 - 1,300 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,100 - 1,300 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT- LÀM VIỆC TẠI NHÀ

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT- LÀM VIỆC TẠI NHÀ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 600 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 600 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ-QUẢN TRỊ WEB- QUẬN 8

THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ-QUẢN TRỊ WEB- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
KẾ TOÁN KẾ HOẠCH BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 8

KẾ TOÁN KẾ HOẠCH BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất