Việc làm Tiếng Anh (206)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BIẾT TIẾNG ANH - QUẬN 1

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BIẾT TIẾNG ANH - QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ BÁN HÀNG KÊNH SIÊU THỊ BIẾT TIẾNG ANH - QUẬN 1

QUẢN LÝ BÁN HÀNG KÊNH SIÊU THỊ BIẾT TIẾNG ANH - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 22,000,000 - 24,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   22,000,000 - 24,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN CẮT TÓC TẠI SALON NHẬT - QUẬN 1

NHÂN VIÊN CẮT TÓC TẠI SALON NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển phiên dịch tiếng Anh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển phiên dịch tiếng Anh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/09/2017
 : 17/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 2

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 2

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 2

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 2

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 2

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 2

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
QUẢN LÝ NHÀ MÁY biết tiếng Anh tại công ty Nhật - Bình Tân

QUẢN LÝ NHÀ MÁY biết tiếng Anh tại công ty Nhật - Bình Tân

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
QUẢN LÝ PHÒNG QC BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - BÌNH TÂN

QUẢN LÝ PHÒNG QC BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - BÌNH TÂN

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BIẾT TIẾNG ANH - BÌNH DƯƠNG ( CÓ XE ĐƯA ĐÓN)

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BIẾT TIẾNG ANH - BÌNH DƯƠNG ( CÓ XE ĐƯA ĐÓN)

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm