Việc làm Tiện ích (6)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Siêu Thị MiNi 24H Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng.

Siêu Thị MiNi 24H Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng.

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/05/2017
 : 13/05/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cửa Hàng Tự Chọn Tiện Lợi 24H Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Cửa Hàng Tự Chọn Tiện Lợi 24H Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/05/2017
 : 10/05/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cửa Hàng Tự Chọn 24H Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Cửa Hàng Tự Chọn 24H Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/05/2017
 : 10/05/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Siêu Thị Tiện Lợi 24H Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Bán Hàng

Siêu Thị Tiện Lợi 24H Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Bán Hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/04/2017
 : 05/04/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Mini Tiện Lợi 24h

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Mini Tiện Lợi 24h

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2017
 : 29/04/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Siêu Thị MiNi Tiện Lợi 24H Tuyển Nhân Viên Bán Hàng - Không Yêu Cầu Trình Độ

Siêu Thị MiNi Tiện Lợi 24H Tuyển Nhân Viên Bán Hàng - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/04/2017
 : 20/04/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất