Việc làm Thực Phẩm (33)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thực Phẩm

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thực Phẩm

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Trưởng Ca - Shift Leader Có Kinh Nghiệm

Trưởng Ca - Shift Leader Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng Bán Thời Gian - Part-time Sale Associate

Nhân viên bán hàng Bán Thời Gian - Part-time Sale Associate

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 14,000 - 16,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000 - 16,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Toàn Thời Gian - Full-time Sale Associate

Nhân Viên Bán Hàng Toàn Thời Gian - Full-time Sale Associate

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh dầu ăn tại Thanh Khê

Nhân viên kinh doanh dầu ăn tại Thanh Khê

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/03/2017
 : 01/03/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thực phẩm tại Bắc Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh thực phẩm tại Bắc Từ Liêm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 4,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Gia công chả giò KCN Tân Bình

Nhân viên Gia công chả giò KCN Tân Bình

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2017
 : 20/03/2017
 Lương 4,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales Mảng Thực Phẩm

Sales Mảng Thực Phẩm

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm