Việc làm Thực Phẩm (36)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Thực Phẩm (Công ty Nhật)

Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Thực Phẩm (Công ty Nhật)

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/10/2017
 : 29/10/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Đà Nẵng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên mở rộng thị trường thực phẩm khô thu nhập 5-7 triệu/ tháng tại TPHCM

Nhân viên mở rộng thị trường thực phẩm khô thu nhập 5-7 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh Gạo thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Kinh doanh Gạo thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/10/2017
 : 14/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thực Phẩm

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thực Phẩm

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Trưởng Ca - Shift Leader Có Kinh Nghiệm

Trưởng Ca - Shift Leader Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng Bán Thời Gian - Part-time Sale Associate

Nhân viên bán hàng Bán Thời Gian - Part-time Sale Associate

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 14,000 - 16,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000 - 16,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Toàn Thời Gian - Full-time Sale Associate

Nhân Viên Bán Hàng Toàn Thời Gian - Full-time Sale Associate

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (thịt lợn truy xuất nguồn gốc)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất