Việc làm Thức Ăn Gia Súc (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi (Nhân viên Tiếp thị)
 Lương   15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Quản lý sản xuất Thức ăn chăn nuôi

Nhân viên Quản lý sản xuất Thức ăn chăn nuôi

 Công ty: 
 : Chăn nuôi / Thú y
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/03/2017
 : 25/03/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất