Việc làm Thu Ngân (34)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên thu ngân + bán hàng thu nhập 3,5-6,5 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên thu ngân + bán hàng thu nhập 3,5-6,5 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THu ngân thu nhập 4 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

THu ngân thu nhập 4 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thu Ngân thu nhập cao làm việc tại hà nội

Tuyển Thu Ngân thu nhập cao làm việc tại hà nội

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển trực quầy cửa hàng sửa chữa Điện thoại làm việc tại quận 1

Tuyển trực quầy cửa hàng sửa chữa Điện thoại làm việc tại quận 1

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Cashier/Thu ngân thu nhập cao làm việc tại TPHCM

Tuyển Cashier/Thu ngân thu nhập cao làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Pha Chế & Bán Hàng thu nhập cao 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Pha Chế & Bán Hàng thu nhập cao 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng thu ngân thu ngân 4,5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên bán hàng thu ngân thu ngân 4,5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THU NGÂN VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT - BÌNH TÂN

NHÂN VIÊN THU NGÂN VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT - BÌNH TÂN

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
[Nét Huế] Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng thu nhập 4-6 triệu/ tháng

[Nét Huế] Nhân Viên Thu Ngân Nhà Hàng thu nhập 4-6 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thu ngân không cần kinh nghiệm thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển thu ngân không cần kinh nghiệm thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất