Việc làm Thiết Kế (121)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Họa Viên Kiến Trúc

Họa Viên Kiến Trúc

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/12/2016
 : 01/12/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
WEB DESIGNER

WEB DESIGNER

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ in Offset

Thợ in Offset

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thiết Kế Web Công Ty Nhật

Thiết Kế Web Công Ty Nhật

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 400 - 900 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 900 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân viên Thiết kế - In ấn

Nhân viên Thiết kế - In ấn

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Thiết Kế Nhãn Hôp, Panel

Nhân viên Thiết Kế Nhãn Hôp, Panel

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Thiết kế Thời trang

Nhân viên Thiết kế Thời trang

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/10/2016
 : 20/10/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế quảng cáo

Nhân viên thiết kế quảng cáo

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Thiết kế - XNK QUỐC TẾ

Nhân viên Thiết kế - XNK QUỐC TẾ

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - Kcon Company

KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - Kcon Company

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/04/2017
 : 24/04/2017
 Lương 8,000,000 - 9,900,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 9,900,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất