Việc làm Thiết Kế (119)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kỹ sư kết cấu xây dựng tại quận 1

Kỹ sư kết cấu xây dựng tại quận 1

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
CAD Design Engineer ~ Phu Nhuan

CAD Design Engineer ~ Phu Nhuan

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên thiết kế đồ họa

Nhân viên thiết kế đồ họa

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng nhóm thiết kế

Trưởng nhóm thiết kế

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng thiết kế

Trưởng phòng thiết kế

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Designer Manager ~ Urgent

Designer Manager ~ Urgent

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/01/2017
 : 28/01/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhà Thiết kế chuyển động Đồ Họa - Motion Graphic Designer

Nhà Thiết kế chuyển động Đồ Họa - Motion Graphic Designer

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chỉnh Ảnh Phototoshop

Nhân Viên Chỉnh Ảnh Phototoshop

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Họa Viên Kiến Trúc

Họa Viên Kiến Trúc

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/12/2016
 : 01/12/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
WEB DESIGNER

WEB DESIGNER

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất