Việc làm Thi Công (30)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển thợ quảng cáo, phụ thu nhập 6-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Tuyển thợ quảng cáo, phụ thu nhập 6-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kỹ sư giám sát công trình thu nhập 6-7 triệu

Tuyển kỹ sư giám sát công trình thu nhập 6-7 triệu

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật cầu đường lương từ 7-10 triệu

Nhân viên kỹ thuật cầu đường lương từ 7-10 triệu

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
kỹ sư xây dựng dân dụng lương cao từ 7-10 triệu, có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm

kỹ sư xây dựng dân dụng lương cao từ 7-10 triệu, có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ điện nước lương cao từ 5-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Thợ điện nước lương cao từ 5-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thợ phụ, trang trí bảng quảng cáo nam tại Hà Nội

Tuyển thợ phụ, trang trí bảng quảng cáo nam tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG 3-18 TRIỆU, KHÔNG YÊU CẦU KNIH NGHIỆM

NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG 3-18 TRIỆU, KHÔNG YÊU CẦU KNIH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 3,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng, Thiết Kế Thi Công Bản Vẽ

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng, Thiết Kế Thi Công Bản Vẽ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CHUYÊN NỘI THẤT.

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CHUYÊN NỘI THẤT.

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng, Thiết Kế Thi Công Bản Vẽ

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng, Thiết Kế Thi Công Bản Vẽ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/06/2017
 : 24/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm