Việc làm Thành Phố Vũng Tàu (2)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
THỢ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI TP VŨNG TÀU

THỢ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI TP VŨNG TÀU

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Quality] - Quality Management

[Quality] - Quality Management

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2016
 : 10/09/2016
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm