Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Thành Phố Vũng Tàu (2)

THỢ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI TP VŨNG TÀU

 Lương:  3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

[Quality] - Quality Management

 Lương:  5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng