Việc làm Team Leader (22)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cửa hàng trưởng Aeon Bình tân thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Cửa hàng trưởng Aeon Bình tân thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng kinh doanh bđs thu nhập hấp dẫn,  làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng kinh doanh bđs thu nhập hấp dẫn, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/09/2017
 : 20/09/2017
 Lương 8,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 2

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 2

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Call Center Teamleader Tiếng Anh - quận 3

Call Center Teamleader Tiếng Anh - quận 3

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM SALE BIẾT TIẾNG ANH - BÌNH DƯƠNG

TRƯỞNG NHÓM SALE BIẾT TIẾNG ANH - BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nữ trưởng phòng kinh doanh

Nữ trưởng phòng kinh doanh

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển team leader thu nhập trên 15 triệu

Tuyển team leader thu nhập trên 15 triệu

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HN] - Trưởng Nhóm Nội Dung Có Kinh Nghiệm Làm Việc

[HN] - Trưởng Nhóm Nội Dung Có Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Online Marketing Leader

Online Marketing Leader

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT SMT BIẾT TIẾNG NHẬT/ ANH- QUẬN 9

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT SMT BIẾT TIẾNG NHẬT/ ANH- QUẬN 9

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất