Việc làm Sự Kiện (15)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN.RẠP THU NHẬP 5-7 TRIỆU/THÁNG

TUYỂN NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN.RẠP THU NHẬP 5-7 TRIỆU/THÁNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nam Partime Hỗ Trợ Sự Kiện - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Nam Partime Hỗ Trợ Sự Kiện - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/06/2017
 : 18/06/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HCM] - Nhân Viên Media Có Kinh Nghiệm

[HCM] - Nhân Viên Media Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/06/2017
 : 17/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN SỰ KIỆN Làm Việc Tại Hà Nội

TUYỂN NHÂN VIÊN SỰ KIỆN Làm Việc Tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Truyền thông

Nhân viên kinh doanh Truyền thông

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên quảng bá du lịch qua điện thoại

Nhân viên quảng bá du lịch qua điện thoại

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên Marketing sự kiện

Chuyên viên Marketing sự kiện

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/09/2016
 : 20/09/2016
 Lương 7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sale - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Sale - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Service] - Nhân viên thi công - Mỹ thuật và Truyền thông CK

[Service] - Nhân viên thi công - Mỹ thuật và Truyền thông CK

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 4 - 8 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4 - 8 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên phát triển thị trường - TEN TRANG CO., Ltd

[Sales] - Nhân viên phát triển thị trường - TEN TRANG CO., Ltd

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất