Việc làm Sinh Viên (91)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Part-time kho hàng thời trang thu nhập 1,5 - 2 triệu/ tháng

Nhân viên Part-time kho hàng thời trang thu nhập 1,5 - 2 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 1,500,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,500,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Tuyển 4 Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 2,5-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Cần Tuyển 4 Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 2,5-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Nhân viên văn phòng làm việc bán thời gian (ưu tiên Sinh viên nữ)

Nhân viên văn phòng làm việc bán thời gian (ưu tiên Sinh viên nữ)

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 2,000,000 - 2,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 2,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Bảo vệ bao ăn ở lại khu vực TP.HCM, Bình Dương- Không mất phí

Tuyển Bảo vệ bao ăn ở lại khu vực TP.HCM, Bình Dương- Không mất phí

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 5,700,000 - 6,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,700,000 - 6,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nam/Nữ bán hàng/Kiểm kho tại hệ thống nhà sách Fahasa

Nam/Nữ bán hàng/Kiểm kho tại hệ thống nhà sách Fahasa

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
CÔNG NHÂN SẢN XUẤT LƯƠNG CAO THU NHẬP 7-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT LƯƠNG CAO THU NHẬP 7-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên giới thiệu sản phẩm (part time hoặc full time) thu nhập 3-5 triệu/ tháng tại Hà Nội

Nhân viên giới thiệu sản phẩm (part time hoặc full time) thu nhập 3-5 triệu/ tháng tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh bất động sản thu nhập hấp dẫn 7-15 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Chuyên viên kinh doanh bất động sản thu nhập hấp dẫn 7-15 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên thu ngân thu nhập 3-7 triệu/ tháng

Tuyển nhân viên thu ngân thu nhập 3-7 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN 10 NAM BẢO VỆ CHUNG CƯ QUẬN THỦ ĐỨC-NHẬN NGƯỜI LỚN TUỔI

TUYỂN 10 NAM BẢO VỆ CHUNG CƯ QUẬN THỦ ĐỨC-NHẬN NGƯỜI LỚN TUỔI

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất