Việc làm Sales (546)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH_ ĐÀ NẴNG THU NHẬP 7-12 triệu/ tháng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH_ ĐÀ NẴNG THU NHẬP 7-12 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
5NV BAN HANG, TU VAN KINH DOANH LÀM VIỆC VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

5NV BAN HANG, TU VAN KINH DOANH LÀM VIỆC VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/10/2017
 : 20/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
NHÃN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÃN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC MIỀN THU NHẬP 15-20 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

GIÁM ĐỐC MIỀN THU NHẬP 15-20 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng tại trung tâm thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm tại Đà Nẵng

Nhân viên bán hàng tại trung tâm thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,500 - 6,000,600 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,500 - 6,000,600 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển nhân viên Makerting thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Tuyển nhân viên Makerting thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh BĐS thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh BĐS thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Cần tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 4-8 triệu/ tháng làm tại Đà Nẵng

Cần tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 4-8 triệu/ tháng làm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM,

Sales thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM,

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất