Việc làm (10755)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhận thêm 12 nhân viên làm việc 2đến 3tiếng lương từ 5đến 9triệu uy tín

Nhận thêm 12 nhân viên làm việc 2đến 3tiếng lương từ 5đến 9triệu uy tín

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NV LỄ TÂN LƯƠNG 6-8 TRIỆU làm việc tại TPHCM

NV LỄ TÂN LƯƠNG 6-8 TRIỆU làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải cần tuyển NHÂN VIÊN BẢO VỆ LƯƠNG CAO

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải cần tuyển NHÂN VIÊN BẢO VỆ LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2018
 : 01/09/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên phục vụ thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên phục vụ thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Para Planner thu nhập 5.5 -7 tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Para Planner thu nhập 5.5 -7 tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Junior Accountant thu nhập 5.5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Junior Accountant thu nhập 5.5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển 12 nhân viên lao động phổ thông lương 5đến 9triệu uy tín 2đến 3giờ làm việc

Tuyển 12 nhân viên lao động phổ thông lương 5đến 9triệu uy tín 2đến 3giờ làm việc

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2018
 : 15/06/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
LỄ TÂN thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

LỄ TÂN thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên phụ bếp thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên phụ bếp thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Siêu Thị thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Nhân Viên Siêu Thị thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/02/2018
 : 27/02/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm