Việc làm Sales (394)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Sales Admin - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Sales Admin - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Và Tư Vấn Sản Phẩm

Nhân Viên Bán Hàng Và Tư Vấn Sản Phẩm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/05/2017
 : 12/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Yêu Cầu Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

Nhân Viên Kinh Doanh - Yêu Cầu Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BĐS LƯƠNG 30 TRIỆU/THÁNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BĐS LƯƠNG 30 TRIỆU/THÁNG

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 30,000,000 - 500,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   30,000,000 - 500,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Chuyên Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật ( Không Cần Bằng Cấp)

Chuyên Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật ( Không Cần Bằng Cấp)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 600 - 1,200 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   600 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM- LƯƠNG CAO

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM- LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN - Lương Cao Hấp Dẫn Lên Đến 20.000.000 VNĐ

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN - Lương Cao Hấp Dẫn Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KINH DOANH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Quận Bình Tân

Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Quận Bình Tân

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Chuyên Viên Môi Giới Nhà Phố Tại Trung Tâm Thành Phố

Chuyên Viên Môi Giới Nhà Phố Tại Trung Tâm Thành Phố

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm