Việc làm Sales (759)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/11/2017
 : 18/11/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG THU NHẬP 4-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI TP.HẢI DƯƠNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG THU NHẬP 4-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI TP.HẢI DƯƠNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập hấp dẫn 5-15 triệu/ tháng làm việc Tại Trảng Bom- Đồng Nai

Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập hấp dẫn 5-15 triệu/ tháng làm việc Tại Trảng Bom- Đồng Nai

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 5,400,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,400,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/11/2017
 : 20/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh pallet nhựa thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh doanh pallet nhựa thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đồng Nai

Nhân viên xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh-Telesale (nữ) thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh-Telesale (nữ) thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất