Việc làm Sales (460)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BẢO HỘ LAO ĐỘNG LƯƠNG 10-15 TRIỆU

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BẢO HỘ LAO ĐỘNG LƯƠNG 10-15 TRIỆU

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh bất động sản 4-25 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên kinh doanh bất động sản 4-25 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 4,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
tuyển nhân viên kinh doanh lương 3-5 triệu, làm việc tại văn phòng, không áp doanh số

tuyển nhân viên kinh doanh lương 3-5 triệu, làm việc tại văn phòng, không áp doanh số

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh danh thu nhâp 3-20 triệu làm việc tại Bình Dương

Tuyển nhân viên kinh danh thu nhâp 3-20 triệu làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
 TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH: DỰ ÁN MASTERI AN PHÚ QUẬN 2 - KENTON NODE QUẬN 7

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH: DỰ ÁN MASTERI AN PHÚ QUẬN 2 - KENTON NODE QUẬN 7

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 30,000,000 - 60,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   30,000,000 - 60,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập 5-8 triệu, yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập 5-8 triệu, yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh thu nhập hấp dẫn 7-10 triệu

Nhân viên kinh doanh thu nhập hấp dẫn 7-10 triệu

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh Doanh/ Nhân viên chăm sóc khách hàng lương 5-7 triệu

Nhân viên Kinh Doanh/ Nhân viên chăm sóc khách hàng lương 5-7 triệu

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/07/2017
 : 28/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản lương 3-5 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản lương 3-5 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất