Việc làm (11369)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LƯƠNG 7 TRIỆU LÀM TP.HCM

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LƯƠNG 7 TRIỆU LÀM TP.HCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/04/2018
 : 08/04/2018
 Lương 1,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   1,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Marketing

Nhân viên Marketing

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2018
 : 30/03/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
giám sát bán hàng

giám sát bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2018
 : 29/04/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
giám đốc miền

giám đốc miền

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2018
 : 29/04/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
giám đốc miền

giám đốc miền

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2018
 : 29/04/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
giám đốc kinh doanh

giám đốc kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/04/2018
 : 29/04/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất động sản TP.HCM

Nhân viên kinh doanh Bất động sản TP.HCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 1,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên kinh doanh

nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2018
 : 30/04/2018
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
VIỆC LÀM VĂN PHÒNG LƯƠNG CAO

VIỆC LÀM VĂN PHÒNG LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/03/2020
 : 01/03/2020
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
viec lam van phong luong cao

viec lam van phong luong cao

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/03/2021
 : 03/03/2021
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất