Việc làm Sales (394)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kinh Doanh (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm)

Nhân Viên Kinh Doanh (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Lương + Thưởng hấp dẫn)

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Lương + Thưởng hấp dẫn)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/06/2017
 : 20/06/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Sale Thị Trường - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Sale Thị Trường - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/08/2017
 : 01/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Tư Vấn/CSKH - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Nhân viên Tư Vấn/CSKH - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Gấp 5 Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Gấp 5 Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 2,000,000 - 3,000,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 3,000,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Telesales - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Telesales - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/07/2017
 : 23/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/06/2017
 : 20/06/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Môi Giới Nhà Phố (Thu Nhập Hấp Dẫn)

Chuyên Viên Môi Giới Nhà Phố (Thu Nhập Hấp Dẫn)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm