Việc làm Sales (546)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kinh doanh, sales tại văn phòng thu nhập 5-8 triệu/ tháng

Kinh doanh, sales tại văn phòng thu nhập 5-8 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyên nhân viên kinh doanh thu nhập 10-30 triệu/ tháng làm việc tại HẢI PHÒNG

Tuyên nhân viên kinh doanh thu nhập 10-30 triệu/ tháng làm việc tại HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên Marketing & Sale thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên Marketing & Sale thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THU NHẬP CAO 10-30 TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THU NHẬP CAO 10-30 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu doanh 4,5-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên kinh doanh thu doanh 4,5-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập cao 15-20 triệu/ tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập cao 15-20 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales Manager thu nhập cao 25-30 triệu/ tháng, làm việc tại TPHCM

Sales Manager thu nhập cao 25-30 triệu/ tháng, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng bán hàng thu nhập 10-20 triệu/tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Trưởng phòng bán hàng thu nhập 10-20 triệu/tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất