Việc làm Sales (872)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh thu nhập cao 5-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh thu nhập cao 5-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2017
 : 21/12/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sale Staff THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

Sale Staff THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/12/2017
 : 24/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 4.5-6.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh thu nhập 4.5-6.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/12/2017
 : 16/12/2017
 Lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Giám Đốc Miền (Giám Đốc Kinh Doanh) Khu vực Phía Nam, Nam miền Trung và Tây Nguyên

Giám Đốc Miền (Giám Đốc Kinh Doanh) Khu vực Phía Nam, Nam miền Trung và Tây Nguyên

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường thu nhập 7-10triệu/ tháng

Tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường thu nhập 7-10triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/12/2017
 : 13/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh quà tặng doanh nghiệp thu nhập 5-7tr/ tháng

Tuyển nhân viên kinh doanh quà tặng doanh nghiệp thu nhập 5-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/12/2017
 : 13/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại Q3 hoa hồng cao

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại Q3 hoa hồng cao

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/12/2017
 : 13/12/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng OTC thu nhập 6-10tr/ tháng tại TPHCM

Nhân viên bán hàng OTC thu nhập 6-10tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng kinh doanh thu nhập cao 10-40tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Trưởng phòng kinh doanh thu nhập cao 10-40tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/12/2017
 : 19/12/2017
 Lương 10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất