Việc làm Sales (872)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Dai-ichi Life tuyển Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Thế Hệ Mới

Dai-ichi Life tuyển Nhân viên Chăm sóc Khách hàng Thế Hệ Mới

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/12/2017
 : 14/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Kinh doanh thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng dịp tết thu nhập 3-6tr/ tháng làm tại Đà Nẵng

Nhân viên bán hàng dịp tết thu nhập 3-6tr/ tháng làm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng tại quầy thu nhập 2-5tr/tháng làm tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên bán hàng tại quầy thu nhập 2-5tr/tháng làm tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 2,100,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   2,100,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng tạm thời hoặc lâu dài thu nhập 2-4tr/ tháng

Nhân viên bán hàng tạm thời hoặc lâu dài thu nhập 2-4tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/12/2017
 : 14/12/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bán hàng/ tư vấn thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên bán hàng/ tư vấn thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 3-5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI Đà Nẵng

CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 3-5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 4-5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 4-5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất