Việc làm Sales (565)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên bán hàng thu nhập 2,5-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên bán hàng thu nhập 2,5-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/10/2017
 : 11/10/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 8-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thu nhập 8-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/10/2017
 : 11/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập 3,5-7 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập 3,5-7 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 3,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   3,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 3-6 triệu/ tháng làm việc Tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thu nhập 3-6 triệu/ tháng làm việc Tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/10/2017
 : 12/10/2017
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng ( bộ phận kinh doanh) thu nhập 5-7 triệu/ tháng tại Hưng Yên

Nhân viên văn phòng ( bộ phận kinh doanh) thu nhập 5-7 triệu/ tháng tại Hưng Yên

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/10/2017
 : 15/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 2,5-5 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thu nhập 2,5-5 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/10/2017
 : 03/10/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Nhân viên kinhh doanh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinhh doanh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/10/2017
 : 11/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP 7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP 7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/10/2017
 : 03/10/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất