Việc làm Sales (389)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chuyên viên môi giới bất động sản thu nhập 20-30 triệu/thán, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Chuyên viên môi giới bất động sản thu nhập 20-30 triệu/thán, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển chuyên viên kinh doanh thu nhập 4-6 triệu/tháng không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển chuyên viên kinh doanh thu nhập 4-6 triệu/tháng không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Quản Lý Kinh Doanh (Junior/Senior Sales Manager) thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng

Nhân Viên Quản Lý Kinh Doanh (Junior/Senior Sales Manager) thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/08/2017
 : 25/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển nhân viên bán hàng, yêu cầu có kinh nghiệm từ 1-5 năm làm việc tại THPCM

Tuyển nhân viên bán hàng, yêu cầu có kinh nghiệm từ 1-5 năm làm việc tại THPCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển giám sát bán hàng thu nhập 7,5-10 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm

Tuyển giám sát bán hàng thu nhập 7,5-10 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 7,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Tư Vấn Bất Động Sản Cao Cấp thu nhập 5-7 triệu/ tháng, làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Tư Vấn Bất Động Sản Cao Cấp thu nhập 5-7 triệu/ tháng, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7-10 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại khu vực TPHCM

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7-10 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại khu vực TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Chuyên Viên Kinh Doanh/Sales Executive

Chuyên Viên Kinh Doanh/Sales Executive

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/09/2017
 : 20/09/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất