Việc làm Sales (872)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên bán hàng partime hoặc fulltime thu nhập 4-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên bán hàng partime hoặc fulltime thu nhập 4-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/12/2017
 : 17/12/2017
 Lương 4,000,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng tại cửa hàng thực phẩm sạch thu nhập 4-5tr/ tháng tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên bán hàng tại cửa hàng thực phẩm sạch thu nhập 4-5tr/ tháng tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 4,000,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên trực quầy,hỗ trợ thanh toán,bán hàng tại cửa hàng thu nhập 4-5tr/ tháng làm tại TPHCM

Nhân viên trực quầy,hỗ trợ thanh toán,bán hàng tại cửa hàng thu nhập 4-5tr/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 4,000,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cơ sở kinh doanh cần 4 lao động phổ thông thu nhập 3-5tr/ tháng làm tại ĐÀ NẴNG

Cơ sở kinh doanh cần 4 lao động phổ thông thu nhập 3-5tr/ tháng làm tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2017
 : 21/12/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên Kinh Doanh thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Kinh Doanh thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM TẠI HÀ NỘI
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Sale Engineer THU NHẬP CAO 600-700 USD Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sale làm tại TPHCM

Sale Engineer THU NHẬP CAO 600-700 USD Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sale làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 600 - 700 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   600 - 700 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất