Việc làm Sale Thị Trường (22)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chuyên viên Kinh doanh BĐS làm việc tại Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên

Chuyên viên Kinh doanh BĐS làm việc tại Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 3,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp Nhân viên thị trường có kinh nghiệm,thu nhập 6-7 triệu/tháng

Tuyển gấp Nhân viên thị trường có kinh nghiệm,thu nhập 6-7 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/12/2017
 : 25/12/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát kinh doanh thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM - Cà Mau

Giám sát kinh doanh thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM - Cà Mau

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/12/2017
 : 22/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Gấp Nhân viên Kinh doanh Hoa hồng cao thu nhập 12-20tr/ tháng

Tuyển Gấp Nhân viên Kinh doanh Hoa hồng cao thu nhập 12-20tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên thị trường làm việc tại:  Đà Nẵng - Quảng Nam thu nhập 7-10 triệu/ tháng

Nhân viên thị trường làm việc tại: Đà Nẵng - Quảng Nam thu nhập 7-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/11/2017
 : 24/11/2017
 Lương 7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Chuyên viên Kinh doanh thu nhập 6-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Chuyên viên Kinh doanh thu nhập 6-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng cơ khí

Nhân viên bán hàng cơ khí

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh phần mềm (lương 15 - 20 triệu) làm việc tại TPHCM, Hà Nội

Chuyên viên kinh doanh phần mềm (lương 15 - 20 triệu) làm việc tại TPHCM, Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh website yêu cầu kinh nghiệm lương cao 15-20 triệu/ tháng

Nhân viên kinh doanh website yêu cầu kinh nghiệm lương cao 15-20 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm