Việc làm (10693)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên tiếng Anh

Nhân viên tiếng Anh

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nv chính thức

Nv chính thức

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/03/2018
 : 15/03/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhà Hàng Lẩu Nướng YUMI Tuyển Nhân Viên

Nhà Hàng Lẩu Nướng YUMI Tuyển Nhân Viên

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2018
 : 31/05/2018
 Lương 4,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NAM NỮ BÁN XĂNG DẦU LÀM HÀNH CHÍNH VÀ THEO CA ĐI LÀM NGAY

NAM NỮ BÁN XĂNG DẦU LÀM HÀNH CHÍNH VÀ THEO CA ĐI LÀM NGAY

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên nam nữ nhặt bóng tennis va bán vé xem phim làm theo ca đi làm ngay

Nhân viên nam nữ nhặt bóng tennis va bán vé xem phim làm theo ca đi làm ngay

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 180,000 - 200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   180,000 - 200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN LÁI XE VÀ PHỤ XE GIAO HÀNG LÀM HÀNH CHÍNH

NHÂN VIÊN LÁI XE VÀ PHỤ XE GIAO HÀNG LÀM HÀNH CHÍNH

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/03/2018
 : 10/03/2018
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên Mỏ địa chất

Nhân viên Mỏ địa chất

 Công ty: 
 : Khoáng sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2018
 : 30/03/2018
 Lương 1 - 2 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1 - 2 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng đi làm ngay

Tuyển dụng đi làm ngay

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/02/2019
 : 01/02/2019
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên bán thuốc

nhân viên bán thuốc

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh, thị trường, marketing

Nhân viên kinh doanh, thị trường, marketing

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/03/2018
 : 10/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm