Việc làm Quy Họach Đô Thị (3)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kiến Trúc Sư Công Trình, Quy Hoạch - Làm việc tại Quảng Ninh

Kiến Trúc Sư Công Trình, Quy Hoạch - Làm việc tại Quảng Ninh

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Engineer - Kỹ Sư Xây Dựng - Sài Gòn Xanh

Engineer - Kỹ Sư Xây Dựng - Sài Gòn Xanh

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/03/2017
 : 29/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kiến trúc sư quy hoạch tại An Thành An

Kiến trúc sư quy hoạch tại An Thành An

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất