Việc làm Quản Lý Dự Án (10)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Quản lý dự án (Project manager) biết tiếng Nhật

Quản lý dự án (Project manager) biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 3

TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 3

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Tuyển kỹ sư thiết kế làm việc toàn thời gian tại Hà Nội lương cao

Tuyển kỹ sư thiết kế làm việc toàn thời gian tại Hà Nội lương cao

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc

Kỹ Sư Quản Lý Dự Án - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình, Triển Khai, Giám Sát

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình, Triển Khai, Giám Sát

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN QUẢN LÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

TUYỂN QUẢN LÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cán bộ dự án Lâm sinh

Cán bộ dự án Lâm sinh

 Công ty: 
 : Lâm Nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng ban BQL dự án tại Huyện Nhà Bè

Trưởng ban BQL dự án tại Huyện Nhà Bè

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý Dự Án Công ty Nhật

Quản lý Dự Án Công ty Nhật

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/02/2017
 : 27/02/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Giám đốc dự án ngành công nghệ thông tin

Giám đốc dự án ngành công nghệ thông tin

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất