Việc làm Quản Lý Cấp Trung (5)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10-15 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10-15 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng Sale Admin thu nhập 10-15 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

Trưởng phòng Sale Admin thu nhập 10-15 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng kinh doanh thu nhập 15-20 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

Trưởng phòng kinh doanh thu nhập 15-20 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ THU NHẬP 10-15 TRIỆU/THÁNG, LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ THU NHẬP 10-15 TRIỆU/THÁNG, LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG PHÒNG MUA HÀNG

TRƯỞNG PHÒNG MUA HÀNG

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm