Việc làm Quận Cầu Giấy (51)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Marketing tủ sách cha mẹ thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên Marketing tủ sách cha mẹ thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng ban sách kinh tế thu nhập 5-10 triệu/ tháng tại HÀ NỘI

Trưởng ban sách kinh tế thu nhập 5-10 triệu/ tháng tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ Lý Kinh Doanh THU NHẬP 4-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Trợ Lý Kinh Doanh THU NHẬP 4-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY NHẬT - CẦU GIẤY

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY NHẬT - CẦU GIẤY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT - CẦU GIẤY

TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT - CẦU GIẤY

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI BrSE BIẾT TIẾNG NHẬT- CẤU GIẤY HÀ NỘI

KỸ SƯ CẦU NỐI BrSE BIẾT TIẾNG NHẬT- CẤU GIẤY HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,200 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,200 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên Bán Hàng giao tiếp khách hàng tại Cầu Giấy

Nhân viên Bán Hàng giao tiếp khách hàng tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN BÊP CHÍNH TẠI CẦU GIẤY

TUYỂN BÊP CHÍNH TẠI CẦU GIẤY

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy

Nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
DIGITAL MARKETING EXECUTIVE - CẦU GIẤY

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE - CẦU GIẤY

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/0017
 : 30/04/0017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất