Việc làm Quận Cầu Giấy (50)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
KỸ SƯ CẦU NỐI BrSE BIẾT TIẾNG NHẬT- CẤU GIẤY HÀ NỘI

KỸ SƯ CẦU NỐI BrSE BIẾT TIẾNG NHẬT- CẤU GIẤY HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,200 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,200 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên Bán Hàng giao tiếp khách hàng tại Cầu Giấy

Nhân viên Bán Hàng giao tiếp khách hàng tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN BÊP CHÍNH TẠI CẦU GIẤY

TUYỂN BÊP CHÍNH TẠI CẦU GIẤY

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy

Nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
DIGITAL MARKETING EXECUTIVE - CẦU GIẤY

DIGITAL MARKETING EXECUTIVE - CẦU GIẤY

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/0017
 : 30/04/0017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
DIGITAL MARKETING EXCUTIVE

DIGITAL MARKETING EXCUTIVE

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn chiến lược tại Cầu Giấy

Nhân viên tư vấn chiến lược tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển 5 Nhân viên Telesale tại Cầu Giấy

Tuyển 5 Nhân viên Telesale tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Lập Trình Viên iOS tại Cầu Giấy

Lập Trình Viên iOS tại Cầu Giấy

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/04/2017
 : 28/04/2017
 Lương 10,000,000 - 30,000,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 30,000,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Chuyên viên tư vấn tài chính tai Cầu Giấy

Chuyên viên tư vấn tài chính tai Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm