Việc làm (10714)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kỹ sư xây dựng

Nhân viên kỹ sư xây dựng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ đá granite & marble

Thợ đá granite & marble

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tìm Việc Làm Phụ Xe Giao Hàng

Tìm Việc Làm Phụ Xe Giao Hàng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2018
 : 30/05/2018
 Lương 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên Kinh Doanh Căn Hộ Và Văn Phòng (Nguồn Khách Hàng Có Sẵn)

Nhân viên Kinh Doanh Căn Hộ Và Văn Phòng (Nguồn Khách Hàng Có Sẵn)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/02/2019
 : 01/02/2019
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Giao Vé Máy Bay

Nhân Viên Giao Vé Máy Bay

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/03/2018
 : 04/03/2018
 Lương 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phục vụ bán hàng Part Time quán Thế Giới Mía

Phục vụ bán hàng Part Time quán Thế Giới Mía

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Cửa hàng Như Thủy cần gấp 8 vị trí bán hàng tại chỗ

Cửa hàng Như Thủy cần gấp 8 vị trí bán hàng tại chỗ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Bổ sung 3 vị tri còn trống tại cửa hàng

Bổ sung 3 vị tri còn trống tại cửa hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất