Việc làm Quận 1 (121)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
BIÊN PHIÊN DỊCH IT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

BIÊN PHIÊN DỊCH IT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ XÂY DỰNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 1

QUẢN LÝ XÂY DỰNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,100 - 1,300 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,100 - 1,300 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BSE ( JAVA) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

NHÂN VIÊN BSE ( JAVA) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,600 - 1,900 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,600 - 1,900 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BSE(PHP)BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

NHÂN VIÊN BSE(PHP)BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,400 - 1,800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,400 - 1,800 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT-QUẬN 1

TRỢ LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT-QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT-QUẬN 1

TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT-QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (Mail product development) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN (Mail product development) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm