Việc làm Quận 1 (144)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGƯỜI NHẬT - QUẬN 1

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGƯỜI NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/11/2017
 : 01/11/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
SEO marketer công ty Nhật - quận 1

SEO marketer công ty Nhật - quận 1

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 700 - 1,200 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Development manager(Offshore department) BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

Development manager(Offshore department) BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BIẾT TIẾNG ANH - QUẬN 1

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BIẾT TIẾNG ANH - QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
LẬP TRÌNH VIÊN FRONT-END CÔNG TY NHẬT - QUẬN 1

LẬP TRÌNH VIÊN FRONT-END CÔNG TY NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
QUẢN LÝ BÁN HÀNG KÊNH SIÊU THỊ BIẾT TIẾNG ANH - QUẬN 1

QUẢN LÝ BÁN HÀNG KÊNH SIÊU THỊ BIẾT TIẾNG ANH - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 22,000,000 - 24,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   22,000,000 - 24,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN CẮT TÓC TẠI SALON NHẬT - QUẬN 1

NHÂN VIÊN CẮT TÓC TẠI SALON NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI (Node.JS) BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 1

KỸ SƯ CẦU NỐI (Node.JS) BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Senior PHP tại công ty IT Nhật - quận 1

Senior PHP tại công ty IT Nhật - quận 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,200 - 1,400 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,200 - 1,400 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Lập trình viên phát triển hệ thống tại công ty IT Nhật - quận 1

Lập trình viên phát triển hệ thống tại công ty IT Nhật - quận 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,500 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm